Apel Klubu Radnych PIS o wprowadzenie głosowania imiennego na sesjach rady powiatu wodzisławskiego

Wodzisław Śląski, 7-7-2015

Klub Radnych

Prawo i Sprawiedliwość

Rady Powiatu Wodzisławskiego

 

Do:      Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Pan Eugeniusz Wala

Dw:     Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Tadeusz Skatuła

 

Szanowny Panie Przewodniczący, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskujemy o wprowadzenie obowiązkowego imiennego głosowania przy każdej podejmowanej uchwale na sesjach rady powiatu wodzisławskiego.

Z uwagi na używany na sesjach system elektroniczny e-sesja, który umożliwia rejestrację  takiego rodzaju głosowania nasz wniosek nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami czy nakładami pracy.

Decyzja o wprowadzeniu imiennego głosowania jest bardzo ważna dla całej lokalnej społeczności. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mają prawo wiedzieć w jaki sposób są przez radnych reprezentowani. Muszą mieć możliwość sprawdzenia jak dany radny wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Mieszkańcy oczekują od radnych podejmowania mądrych, przemyślanych i przede wszystkim transparentnych działań.

 

Przewodniczący Ryszard Zalewski  

Wiceprzewodnicząca Teresa Glenc  

Sekretarz Mirosław Andreczko