Klub Radnych PO się sypie.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego (25-7-2015) została przekazana informacja o zmniejszeniu się Klubu Radnych PO z 9 członków na początku kadencji (2014) do obecnie 6 członków. Z Klubu odeszli - Eugeniusz Ogrodnik, Joanna Stolarska i Michał Lorek.

Wszyscy ww radni przeszli do nowego klubu Zgoda i Rozwój i dołączyli do radnych - Ireneusz Serwotka i Łukasz Krzystała.

Największym klubem w radzie powiatu jest Klub PiS, który liczy 10 członków.