Parlamentarzyści i Radni PiS Powiatu Wodzisławskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Poseł Teresa Glenc 
Biuro Poselskie: ul. Targowa 11
                         44-300 Wodzisław Śl.
                         tel. 32 415 30 25
                         mail: teresaglenc@gmail.com

                         Link do profilu na stronie Sejmu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senator Adam Gawęda
Biuro Senatorskie: ul. Rynek 25
                         44-300 Wodzisław Śl.
                         tel./faks 32 444 67 58, 731 777 268
                         mail: biuro@adamgaweda.pl

                         Link do profilu na stronie Senatu

Rada Powiatu Wodzisławskiego

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

      Ryszard Zalewski – Przewodniczący klubu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
      Mirosław Andreczko – Wiceprzewodniczący klubu
      Danuta Maćkowska – Sekretarz klubu, członek Zarządu Powiatu
      Sylwia Dąbek
      Mateusz Góral
      Grzegorz Kamiński - Wicestarosta wodzisławski
      Andrzej Kania
      Witold Kacała

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

  Radny Marian Plewnia