Polskie państwo jest naszym wspólnym dobrem!

Polska może i powinna być krajem nowoczesnym, solidarnym i bezpiecznym dla wszystkich swoich obywateli. Krajem, z którego każdy z nas będzie dumny i z którym będą liczyć się inni. Zależy to przede wszystkim od jakości naszego państwa, od zdolności wszystkich jego instytucji do spójnego działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania codziennych problemów, od ich odpowiedzialności wobec obywateli.

Nowoczesna Polska to kraj, w którym polscy przedsiębiorcy, przy bardziej przyjaznym systemie prawnym i podatkowym, będą więcej inwestować i tworzyć więcej miejsc pracy.

Również instytucje społeczeństwa obywatelskiego, oddolnie tworzone przez wolnych ludzi, mogą prężnie działać tylko wtedy, gdy instytucje państwa stoją na straży reguł uczciwego życia społecznego, wolności jednostki i sprawiedliwości.

Polskie państwo jest naszym wspólnym dobrem! Chcemy być z niego dumni!