Rada Polityczna PiS w Niedobczycach z udziałem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – 30 sierpnia 2014.

Powiat Wodzisławski na spotkaniu w Rybniku - Niedobczycach był reprezentowany m.in. przez: Krystynę Warcok, Janinę Brzozę, pełnomocnika PiS powiatu wodzisławskiego Mateusza Górala, radnego powiatu wodzisławskiego Grzegorza Kamińskiego, radnego miasta Wodzisław Ryszarda Zalewskiego i radnego dzielnicy Stare Miasto Alojzego Szymiczka.

W spotkaniu wzięli także udział członkowie Rady Politycznej PiS oraz prezydent Rybnika Adam Fudali. Na Radzie Politycznej zostały przegłosowane ważne uchwały dotyczące gospodarki, górnictwa oraz wydarzeń na Ukrainie.  W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.