Spotkanie z Ks. dr hab. Dariuszem OKO w Wodzisławiu Śląskim

Klub Gazety Polskiej w Wodzisławiu oraz Prawo i Sprawiedliwość powiatu wodzisławskiego serdecznie zaprasza na spotkanie z Ks. dr hab. Dariuszem OKO, które odbędzie 24-6-2015 (środa) o godz. 18:30 w Wodzisławiu, w kościele p.w. Św. Herberta przy ulicy Radlińskiej 52. Temat spotkania: „Gender – zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny”.

Ks. dr hab. Dariusz OKO - przestrzega przed ideologią gender jako ideologią w której brakuje logiki, w której zauważyć można sprzeczności, która oparta jest na filozofiach ateistycznych i która promuje rozpustę prowadzącą do całkowitej demoralizacji.
          Programy seksualizacji dzieci takie jak np. wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oparte na marksizmie, mają na celu przełamać tabu i całkowicie zerwać z dotychczasową kulturą według zasady ‘nie walczcie z kościołem wprost, ale seksualizujcie młodzież’. Jest to otwarta i brutalna walka ateistów z Bogiem, a także lesbijek z mężczyznami, z którymi zaciekle walczą, z nienawiści do nich, pod przykrywką bitwy o prawa kobiet.        Zwolennicy gender to w większości zaciekli przeciwnicy kościoła katolickiego, często dzieci tych, którzy głosili marksizm.
          Nauka jednak pokazuje, iż najwyższe osiągnięcia mają miejsce w kulturach, w których promowane są związki monogamiczne, rodziny składającej się z małżeństwa mężczyzny i kobiety i wychowujących wspólnie dzieci.