Utworzenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

W dniu 17 grudnia 2014 r. został utworzony Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu Wodzisławskiego. Przewodniczącym Klubu wybrano Ryszarda Zalewskiego, Wiceprzewodniczącym  została  Teresa Glenc a Sekretarzem Mirosław Andreczko. W skład Klubu łącznie weszło 10 radnych, którzy startowali w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Członkowie Klubu PiS:

Andreczko Mirosław
Dąbek Sylwia
Glenc Teresa
Góral Mateusz
Kamiński Grzegorz
Kania Andrzej
Maćkowska Danuta
Smuda Krystyna
Wojaczek Jadwiga
Zalewski Ryszard