Wybory władz struktur terenowych PiS w powiecie wodzisławskim.

W dniu 28.10.2017 r. odbyły się wybory na Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wodzisławskim. Do Zarządu Komitetu zostali wybrani: poseł Teresa Glenc, senator Adam Gawęda oraz wiceprzewodniczący rady powiatu wodzisławskiego Ryszard Zalewski. Na przewodniczącą Zarządu Komitetu została wybrana poseł Teresa Glenc.