Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku

W dniu 4 czerwca 2016 r. odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 30 w Rybniku. Powiat wodzisławski był reprezentowany przez senatora Adama Gawędę, poseł Teresę Glenc, wiceprzewodniczącego rady powiatu Ryszarda Zalewskiego, wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej rady powiatu Mateusza Górala oraz członków PiS z terenu powiatu.
Celem Zjazdu Okręgowego był wybór delegatów na Kongres Krajowy Prawa i Sprawiedliwości, który odbędzie się 2 lipca 2016 r. w Warszawie. Obradom przewodniczyła Pełnomocnik Okręgu Poseł Izabela Kloc. Na początku zjazdu dokonano wyboru członków komisji skrutacyjnej jawnej, skrutacyjnej tajnej oraz mandatowej. Przedstawiciele powiatu wodzisławskiego brali udział w pracach tych komisji. W komisji skrutacyjnej tajnej pracował Ryszard Zalewski a w mandatowej Krystyna Warcok.
Zjazd dokonał wyboru 8 delegatów na Kongres w Warszawie. Powiat wodzisławski będzie reprezentował przewodniczący komisji oświaty rady powiatu wodzisławskiego Andrzej Kania. W trakcie zjazdu podjęto uchwały programowe dotyczące sytuacji w górnictwie. Odbyła się także dyskusja uczestników o bieżących problemach.