Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku – 26 listopada 2016 r.

W dniu 26 listopada 2016 r. odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 30 w Rybniku. W zjeździe uczestniczyło 174 delegatów, w tym 30 delegatów z powiatu wodzisławskiego.
Celem Zjazdu Okręgowego były wybory władz okręgowych. Prezesem okręgu została wybrana poseł Izabela Kloc. Został także wybrany Zarząd Okręgu, w skład którego weszli: Izabela Rajca, Dariusz Domański, Ryszard Zalewski, Daniel Wawrzyczek, Adam Lewandowski, Józef Gadzicki, Andrzej Matusiak oraz Magdalena Neuman.
W trakcie zjazdu zostały powołane komisje, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele powiatu wodzisławskiego. W Komisji skrutacyjnej tajnej pracowała Krystyna Warcok oraz Adam Herok, w komisji skrutacyjnej jawnej pracował Mateusz Kopiec a w komisji mandatowej pracował Robert Surowiecki.